Shqip  |  English
GAP dhe GLPS diskutuan për praktikat e buxhetimit dhe transparencën buxhetore në Komunën e Ferizajt
Instituti GAP prezanton për punën e inspektorateve në dëgjimin publik të organizuar nga Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
GAP dhe GLPS diskutuan për praktikat e buxhetimit dhe transparencën buxhetore në Komunën e Gjakovës
GAP dhe GLPS diskutuan për praktikat e buxhetimit dhe transparencën buxhetore në Komunën e Gjilanit
Instituti GAP, në bashkëpunim me GLPS, organizoi tryezën me temë “Praktikat e Buxhetimit në Komunën e Prishtinës dhe Transparenca Buxhetore”
Instituti GAP diskuton për punën e inspektorateve në Kosovë
Instituti GAP ka organizuar një konferencë rreth vlerësimit të strategjisë së punësimit
 
500
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
 
GAP Newsletter
Regjistrohu në listën GAP email:
Kushtet e përdorimit!
 
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Gap Institute