Shqip  |  English
Si e shpenzuan ministritë buxhetin për karburant për vetura zyrtare më 2013?
Si e shpenzuan ministrat buxhetin e ndarë për dreka zyrtare 2013?
Ministria e Infrastrukturës pamundësoi qasjen në kontratën e autostradës
GAP prezantoi analizën për Ristrukturimin e Qeverisë
GAP dhe UNDP prezantuan platformën online "Si mbushet arka e shtetit?"
GAP dhe GLPS diskutuan për praktikat e buxhetimit dhe transparencën buxhetore në Komunën e Ferizajt
Instituti GAP prezanton për punën e inspektorateve në dëgjimin publik të organizuar nga Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri
 
615
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
GAP Monitor
Monitorimi i vendimeve
të Qeverisë së
Kosovës

Më shumë
 
GAP Newsletter
Regjistrohu në listën GAP email:
Kushtet e përdorimit!
 
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Gap Institute