Shqip  |  English
Kush do të përfitoj më së shumti nga falja e borxheve?
GAP dhe GLPS prezantuan analizën "Neglizhimi i privatësisë: kontrolli i përgjimit të telekomunikimeve në Kosovë”
GAP organizoi tryezën mbi Ndërmarrjet Publike në Kosovë - Ndikimi i Ambientit të Biznesit dhe Menaxhimit në Performancë
Kontrolli i përgjimit të komunikimeve elektronike në Kosovë: Neglizhimi i Privatësisë
Prezantohet platforma për realizimin e Premtimeve Parazgjedhore nga Kryetarët e Komunave
Bashkimi bën energjinë - Analiza e tregut të përbashkët energjetik Kosovë - Shqipëri
Njëmbëdhjetë vendimet e nevojshme të Qeverisë së re
 
 
893
ditë nga dita kur GAP ka dorëzuar padi per qasje ne dokumente zyrtare kunder MZHE
Rr. Sejdi Kryeziu, Blloku 4, Kati II
10000 Prishtinë, Kosovë
+ 381 38 609 339
info@institutigap.org
© 2012 - Instituti GAP